News

ABC-ul Inovație, 8-9 iunie, Bălți/ Инновации от А до Я, 8-9 июня, Бельцы

poster-19-20-apr

Вниманию предпринимателей!

Уникальная возможность принять участие в практическом «Тренинге по инновациям от А до Я» о том как существенно повысить доходы компании при помощи инновационных методов. Тренинг состоится в Бельцах, отель Lido-Lux, 8 и 9 июня, под управлением Бориса Голоба, эксперта в инновациях с более чем 15-летним опытом работы. На протяжении двух дней тренинга Вы обучитесь тому, как лучше понимать своих покупателей, как создавать инновации, за которые покупатели будут согласны платить, как создавать бизнес, который принесет доход и как управлять инновациями, чтобы достичь успеха в торговле. Участники будут работать над своими случаями и комбинированными универсальными примерами, тренинг будет очень интерактивным и практическим. Желающие принять участие в тренинге абсолютно бесплатно должны заполнить формуляр APPLICATION FORM. Тренинг осуществляется в рамках проекта «Инновационное предпринимательство для устойчивого развития на местном уровне» внедряемого ПРООН Молдова при финансовой поддержке МИД Норвегии. 

Atenție antreprenorilor!

Posibilitate de a lua parte la trainingul practic ‘ABC-ul inovațiilor’ despre cum să sporești considerabil veniturile companiei datorită metodelor inovatoare. Trainingul se va desfășura la Bălți, Hotelul Lido-Lux,  pe 8 și 9 iunie, și va fi condus de Boris Golob, expert în inovații cu peste 15 ani experiență. Pe parcursul a două zile de training veți învăța cum să vă înțelegeți mai bine cumpărătorii, cum să creați inovații pentru care cumpărătorii ar fi dispuși să achite bani, cum să creați o afacere profitabilă și cum să gestionați inovațiile ca să atingeți succes în vânzări. Participanții vor lucra cu studiile sale de caz și exemple universale combinate, trainingul fiind foarte interactiv și practic. Doritorii de a beneficia de acest training absolut gratuit sunt rugați să completeze formularul APPLICATION FORM Instruirea se realizează în cadrul proiectului ‘Antreprenoriat inovativ pentru dezvoltare locală durabilă’ implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. 

Read article

Atelierul cu privire la elaborarea de propuneri – “Instrumentul ÎMM sub egida Programului Horizon 2020

Untitled-1 copy h2020

APLICA ACUM la Atelierul cu privire la elaborarea de propuneri – “Instrumentul ÎMM sub egida Programului Horizon 2020 !

Ce este „Horizon 2020”?

Horizon 2020 este cel mai amplu proiect al Uniunii Europene de cercetare și inovare, cu fonduri de cca. 80 miliarde de Euro pe o durată de 7 ani (2014- 2020), pe lîngă investițiile private pe care această finanțare le va atrage. Scopul proiectului este de a genera și susține cât mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață.

Ce este „H2020: Instrumentul ÎMM”?

,,H2020: Instrumentul ÎMM” este un instrument de finanțare lansat de către Comisia Europeană în 2014 sub egida Horizon 2020. Acesta oferă posibilitatea întreprinderilor mici si mijlocii  de a-și finanța proiectele cu potențial înalt de inovare care intenționează să se extindă pe piața globală. „H2020 Instrumentul ÎMM” oferă sprijin IMM-urilor individuale sau consorțiilor de IMM-uri pentru a-și evalua viabilitatea de piață a ideilor lor în etapa de risc ridicat și pentru a le ajuta să își dezvolte mai apoi aceste idei. De asemenea, este disponibilă finanțare pentru consilierea și îndrumarea întreprinderilor în vederea identificării și atragerii investitorilor privați.

Etapele de finanțare „H2020 Instrumentul ÎMM” sunt:

– 50.000 EUR pentru elaborarea unui plan de afaceri și realizarea studiului de fezabilitate (6 luni)

– pînă la 2,5 Milioane de EUR pentru elaborarea produsului sau a serviciului (12-24 luni)

h2020

Atelierul își propune drept scop să ofere abilități și cunoștințe practice cu privire la modul în care se scrie o propunere competitivă pentru Instrumentul ÎMM, ajustată să întrunească necesitățile specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova. Instruirea va fi una foarte practică, oferind ÎMM-urilor participante toate cunoștințele disponibile și relevante în baza conduitelor lor de afaceri prin partajarea celor mai bune practici și utilizând cazuri reale de afaceri, precum și jocuri pe rol.

Speaker: Iraklis Agiovlasitis (Grecia)

Deține doctorat în ingineria chimică din partea Universității Naționale Tehnice din Atena și a realizat lucrări academice și de cercetare în domeniul sistemelor informaționale, schimbării și managementului organizațional. Din 2000 activează în calitate de consultant în finanțare atât pentru companii, cât și pentru instituții publice, axându-se pe TIC, proiecte culturale, de cercetare și dezvoltare. Din 2014 este Punct Național de Contact pentru Horizon 2020, având la activ un numar impresionant de proiecte de finanțare cu succes pentru ÎMM și startup-uri.

Condițiile de participare la training:

– cel puțin 10 angajați

– cel puțin 100.000 dolari cifra de afaceri anuală

– minimum 2 ani de activitate pe piață

Atelierul va avea loc pe data de 27 mai, 2016, în incinta hotelului Regency.

Participarea este gratuită, pentru a vă înregistra la atelier, accesați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE

Data limită de înregistrare este 24 mai 2016.

Trainingul se realizează în cadrul proiectului ‘Antreprenoriat inovativ pentru dezvoltare locală durabilă’ implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Pentru informații adiționale, vă rugăm să contactați pe Dumitru Vasilescu, la (+373) 22 839911, e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org

Read article

Inovația – ingredientul indispensabil al creșterii economice

pen-idea-bulb-paper

Concursurile de inovații devin tot mai populare atît la nivel global cît și la nivel de piețe locale și companii individuale.

Beneficiile atragerii noilor idei asupra soluționării dilemelor existente sau pentru a lansa noi proiecte, devin tot mai vizibile. Deși inovarea este un mix de cunoștințe, experiență, creativitate și mult noroc, anumite strategii și soluții pot crește considerabil șansele de a cultiva inovare cu costuri minime. Concursurile de inovare sunt una dintre aceste soluții, căci tot mai multe companii realizează că o inovare profitabilă nu necesită neapărat majorarea investițiilor în cercetare și dezvoltare, ci identificarea și fructificarea noilor oportunități de afaceri.

Participarea în concursurile și acordarea de granturi în inovații rezultă în beneficii pentru echipa și angajații companiilor implicate. Aceștia dezvoltă deprinderi noi, aptitudini de analiză și prezentare a proiectelor. În plus, la nivel corporativ, genul de competiții conectează angajați din departamente diferite și asigură o cooperare între diviziuni ce contribuie la formarea unei solidarități profesionale aplicabile și proiectelor ulterioare. Noua ambianță permite evidențierea angajaților cu inițiativă de leader, idei inovatoare, spirit creativ, caracteristici care constituie un important capital profesional pentru orice companie.

În acest context, vom menționa și inițiativele PNUD Moldova care pun un mare accent pe aspectele inovatoare ale afacerilor și proceselor de lucru din orice domeniu. Astfel, au fost lansate multiple granturi și concursuri ce au avut ca scop propulsarea inovațiilor în afaceri pentru o creștere economică locală durabilă.

“Înțelegem că deciziile inovatoare reflectă și un nivel oarecare de risc, pe lîngă recompensele așteptate. Mai contează asemenea factori ca și costurile de oportunitate și reputația companiei, a fondatorului, a brandului… Toți acești factori nu sunt neglijabili, în condițiile unei economii de piață instabile și a unei zone de comfort deja setate. Astfel, obținerea finanțării ideii Dumneavoastră vă permite să experimentați fără a lua în calcul costurile de oportunitate, permitindu-vă să atingeți un nou nivel în activitatea Dumneavoastră economică dacă aveți curajul să încercați soluții noi. O cale nouă presupune provocări, experimente, eșecuri, lecții, reușite și multă dezvoltare personală pentru toată echipa implicată și anume asta vrem să obținem noi pentru cît mai multe întreprinderi din Moldova.“ a declarat Dumitru Vasilescu, Manager Proiect PNUD.

În prezent, sunt deschise 3 competiții (atît individuale cît și colaborative) care fac parte din Schema de Provocări Inovaționale în Moldova (SPIM-2016). Obiectivele de bază ale SPIM sunt:

– Stimularea dezvoltării inovațiilor în cadrul IMM-urilor, asociațiilor locale de afaceri, potențialilor întreprinzători cu idei inovatoare și motivație de expansiune, absolvenților incubatoarelor de afaceri, prin oferirea finanțării pentru produse, servicii și tehnologii noi sau îmbunătățite orientate spre piață cu un potențial mare de comercializare;

– Pilotarea unui mecanism de sprijin al inovațiilor ca un exercițiu de intervenții stipulat în Strategia Natională în domeniul Inovării (2013-2020), oferind o bază pentru amplificarea la nivel de guvern, și, prin urmare, oferind perspective, lecții învățate și cele mai bune practici pentru programele viitoare guvernamentale destinate susținerii inovațiilor.

Dosarele pot fi depuse online AICI

Pentru informații adiționale referitoare la programul de granturi, vă rugăm să contactați pe Dumitru Vasilescu, la (+373) 22 839911, e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org

Citindu-l pe faimosul Steve Jobs – “oamenii care sunt suficient de nebuni să creadă că pot schimba lumea sunt cei ce o și fac”, vă urăm mult succes!

Read article

LAST CALL- Ultimele zile cînd poţi aplica la programul de granturi 2016 pentru întreprinderile mici și mijlocii inovatoare

Programul Națiunilor Unite anunţă despre apropierea termenului limită de aplicare la programul de granturi 2016 pentru întreprinderile mici și mijlocii ce doresc să aplice inovații în procesele de afaceri. Așteptăm aplicațiile Dumneavoastră pînă pe 3 mai 2016 și reamintim că granturile sunt oferite întreprinderilor mici și mijlocii care au fost fondate cu cel puțin doi ani înaintea datei de aplicare. Suma maximă a grantului este de 8.000 USD, sau 60% din valoarea totală a proiectului, solicitantul acoperind nu mai puțin de 40% din bugetul acestuia.

Ediția precedentă a programului de granturi a primit aplicații de la peste 300 companii, dintre care 63 au obținut finanțarea proiectelor ce utilizau soluții inovatoare în activitatea economică. Companiile participante și cîștigătoare au provenit din diverse domenii de activitate, precum: agricultură, transport, industria prelucrătoare, învăţămînt, producția de energie termică și electrică, ș.a.

“Suntem pe ultima sută de metri în desfășurarea concursului anual de granturi pentru o creștere economică durabilă prin implimentarea noilor inovații. Încurajăm adoptarea practicilor de succes din experiența altor țări și entități economice și sperăm că cît mai mulți agenți economici vor profita de fondurile alocate pentru a propulsa noile inovații pe piața locală. Nu ratați șansa de a vă finanța experimentele în afaceri, permițindu-vă să atingeți un nou nivel în activitatea Dumneavoastră economică.” – Dumitru Vasilescu, Manager Proiect PNUD

Criteriile de eligibilitate, formularul de aplicare și procedura detaliată de depunere a solicitării sunt disponibile AICI

Competiția de granturi este realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea afacerilor inovative pentru o creștere economică locală durabilă”, implementat de către PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Pentru informații adiționale referitoare la programul de granturi, vă rugăm să contactați pe Dumitru Vasilescu, la (+373) 22 839911, e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org

Read article

Moldova Innovation Challenge 2016

shutterstock_319414127 copy
ANUNȚ PENTRU SITE
Ești antreprenor și dorești să-ți dezvolți afacerea într-un spirit inovator ca aceasta să aducă mai mult profit? Atunci aplică la competiția de granturi – 2016 lansată de către PNUD Moldova!
Granturile sunt oferite întreprinderilor mici și mijlocii care au fost create cu cel puțin doi ani înaintea datei de aplicare. Suma maximă a grantului este de 8.000 USD, sau 60% din valoarea totală a proiectului, solicitantul acoperind nu mai puțin de 40% din bugetul acestuia.

Data limită de depunere a dosarelor este 29 aprilie 2016.

Dosarele pot fi depuse online, AICI
Criteriile de eligibilitate, formularul de aplicare și procedura detaliată de depunere a solicitării sunt disponibile la http://www.undp.md/tenders/details/1205/
Competiția de granturi este realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea afacerilor inovative pentru o creștere economică locală durabilă”, implementat de către PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Read article

Programul de instruiri 2016 – Promovarea antreprenoriatului inovativ pentru Dezvoltare Locală Durabilă

Suntem bucuroși să vă anunțăm că proiectul „Promovare Antreprenoriatului Inovativ pentru Dezvoltare Locală Durabilă” continuă ciclul de instruiri pe antreprenoriat inovativ pentru anul 2016. Astfel, pentru anul curent au fost planificate cel puțin 8 Instruiri/Workshopuri pe diverse tematici care au ca scop general promovarea inovațiilor în afaceri, Instruirile vor avea loc în mai multe orașe din Republica Moldova, inclusiv Cahul, Rezina, Bălți, Comrat și Chișinău. Pentru a înțelege mai bine necesitățile antreprenorilor în materie de instruiri, vă invităm să completați un mini-chestionar prin care o să ne comunicați subiectele care vă interesează, cît și dorința Dumneavoastră de a participa la evenimentele organizate.

...
Loading

Read article

Workshop: Finanțarea inovațiilor în ÎMMuri/Финансирование инноваций в малом и среднем бизнесе

funding promo copy
Investiții, granturi, crowdfunding și alte surse de finanțare pentru afacerea ta – cum să obții acces la ele? Vino să afli pe 11 decembrie la cel mai util training ‚Finanțarea inovațiilor în ÎMMuri’!
Expertul internațional, mentor în domeniul startupurilor Iraklis Agiovlasitis, va explica cum să obții acces la sursele de finanțare pentru a-ți dezvolta afacerea, dar și va explica totul despre evaluarea unui business-plan.
Nu rata această posibilitate unică, aplică acum ca să beneficiezi de instruire absolut gratuit, completează formularul APPLICATION FORM.
Trainingul se realizează în cadrul proiectului ‘Antreprenoriat inovativ pentru dezvoltare locală durabilă’ implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Инвестиции, гранты, краудфандинг и другие источники финансирования для твоего бизнеса – как получить к ним доступ? Приходи 11 декабря на самый полезный тренинн «Финансирование инноваций в малом и среднем бизнесе»!
Международный эксперт и ментор в области стартапов Ираклис Агиовласитис объяснит как получить доступ к источникам финансирования для развития твоего предприятия, а также научит оценивать бизнес-планы.
Не упусти уникальную возможность, оставь заявку сейчас чтобы принять участие в тренинге абсолютно бесплатно, заполни формуляр APPLICATION FORM.
Тренинг осуществляется в рамках проекта «Инновационное предпринимательство для устойчивого развития на местном уровне» внедряемого ПРООН Молдова при финансовой поддержке МИД Норвегии.

Read article

Workshop: ABC-ul inovațiiei în afaceri/Тренинг по инновациям от А до Я

poster 9-10 dec
Вниманию предпринимателей действующих на севере Молдовы! Уникальная возможность принять участие в практическом «Тренинге по инновациям от А до Я» о том как существенно повысить доходы компании при помощи инновационных методов.
Тренинг состоится в Бельцах, 9 и 10 декабря, под управлением Бориса Голоба, эксперта в инновациях с более чем 15-летним опытом работы.
На протяжении двух дней тренинга Вы обучитесь тому, как лучше понимать своих покупателей, как создавать инновации, за которые покупатели будут согласны платить, как создавать бизнес, который принесет доход и как управлять инновациями, чтобы достичь успеха в торговле.
Участники будут работать над своими случаями и комбинированными универсальными примерами, тренинг будет очень интерактивным и практическим.
Желающие принять участие в тренинге абсолютно бесплатно должны заполнить формуляр APPLICATION FORM.
Тренинг осуществляется в рамках проекта «Инновационное предпринимательство для устойчивого развития на местном уровне» внедряемого ПРООН Молдова при финансовой поддержке МИД Норвегии.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Atenție antreprenorilor care activează în Nordul Moldovei! Posibilitate de a lua parte la trainingul practic ‘ABC-ul inovațiilor’ despre cum să sporești considerabil veniturile companiei datorită metodelor inovatoare.
Trainingul se va desfășura la Bălți, pe 9 și 10 decembrie, și va fi condus de Boris Golob, expert în inovații cu peste 15 ani experiență.
Pe parcursul a două zile de training veți învăța cum să vă înțelegeți mai bine cumpărătorii, cum să creați inovații pentru care cumpărătorii ar fi dispuși să achite bani, cum să creați o afacere profitabilă și cum să gestionați inovațiile ca să atingeți succes în vânzări.
Participanții vor lucra cu studiile sale de caz și exemple universale combinate, trainingul fiind foarte interactiv și practic.
Doritorii de a beneficia de acest training absolut gratuit sunt rugați să completeze formularul APPLICATION FORM .
Instruirea se realizează în cadrul proiectului ‘Antreprenoriat inovativ pentru dezvoltare locală durabilă’ implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Read article

Posibilitate de a obține granturi pentru aplicarea inovațiilor în afaceri: termen limită 28 septembrie 2015

Opportunity to receive grants to promote business innovations: deadline 28 September 2015
Chisinau, 18 September 2015. The United Nations Development Programme (UNDP) Moldova announces the launching of the third round of grants competition for small and medium enterprises willing to apply innovations in their businesses. The maximum grant amount is USD 8,000 or 60% of the total budget of the project, the applicant covering not less than 40% of the total value.
The grants competition is eligible for micro-, small and medium enterprises founded at least two years before the application date, planning to implement innovations in their activities.
Deadline for submitting applications is 28 September 2015, 17.00 local time.
Applications are to be submitted online, at www.inobiz.md.
The eligibility criteria, application form and other details being available at http://inobiz.md/financial-support/.
The grants competition is implemented in the framework of the ‘Innovative business development for local sustainable economic growth’ Project, implemented by UNDP in partnership with the Ministry of Economy of the Republic of Moldova with the financial support of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
During previous rounds, in July-August, over 300 proposals were received (most popular fields being energy and environment, agriculture, ITC sector). Proposals received in the previous rounds are in the evaluation process, the winners to be announced shortly.
For additional information, please contact:
Dumitru Vasilescu, Project Manager, tel.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.
The “Innovative entrepreneurship for sustainable employment” project contributes to the development, adaptation and implementation of new tools for career development, job search and entrepreneurship in the Republic of Moldova.
***

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posibilitate de a obține granturi pentru aplicarea inovațiilor în afaceri: termen limită 28 septembrie 2015
Chișinău, 18 septembrie 2015. Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD) Moldova anunță despre deschiderea celei de-a treia rundă a competiției de granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii care doresc să implementeze inovații în afacerile sale. Suma maximă a grantului este de 8.000 USD, sau 60% din valoarea totală a proiectului, solicitantul acoperind nu mai puțin de 40% din bugetul acestuia.
La competiția de granturi pot participa întreprinderile micro, mici sau mijlocii, create cu cel puțin doi ani înaintea datei aplicării, care își propun să implementeze inovații în afacerile sale.
Data limită de depunere a dosarelor este 28 septembrie 2015, 17.00 ora locală.
Dosarele vor fi depuse online, pe www.inobiz.md.
Criteriile de eligibilitate, formularul de aplicare și procedura detaliată de depunere a solicitării sunt disponibile la http://inobiz.md/financial-support/?lang=ro.
Competiția de granturi este realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creştere economică locală durabilă”, implementat de către PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.
În cadrul primelor două runde, care s-a desfășurat în iulie-august curent, au fost recepționate peste 300 dosare, domeniile cheie fiind energia și mediul, agricultura, sectorul TIC. Propunerile de proiecte din cele două runde sunt în proces de evaluare, câștigătorii urmând să fie anunțați în cel mai scurt timp.
Pentru informații suplimentare contactați:
Dumitru Vasilescu, Manager de Proiect, tel.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.

Proiectul „Antreprenoriat inovativ pentru angajare durabilă în câmpul muncii” are drept scop dezvoltarea, adaptarea și punerea în aplicare a noilor tehnologii și metode de dezvoltare a carierei profesionale, identificarea locurilor de muncă și promovarea spiritului antreprenorial în Republica Moldova.
***

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Возможность получить гранты по продвижению инноваций в бизнесе: крайний срок 28 сентября 2015
Кишинёв, 18 сентября. Программа Развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) объявляет о третьем раунде конкурса грантов для малых и средних предприятий желающих внедрять инновации в бизнесе. Максимальная сумма гранта – 8000 долларов США, или 60% из общей стоимости проекта, заявитель будучи обязан покрыть не менее 40% общего бюджета.
В конкурсе грантов могут принять участие микро-, малые и средние предприятия, созданные не менее чем за два года до момента подачи заявки, желающие внедрять инновации.
Крайний срок подачи досье – 28 сентября, 17.00 по местному времени.
Заявки принимаются онлайн на www.inobiz.md.
Критерии участия и детали подачи заявки доступны на http://inobiz.md/financial-support/?lang=ru.
Конкурс грантов реализуется в рамках проекта «Инновационное развитие предпринимательства для устойчивого экономического роста на местном уровне», внедряемом ПРООН в партнёрстве с Министерством Экономики при финансовой поддержке Министерства Иностранных Дел Норвегии.
В рамках предыдущих раундов, в июле-августе, было подано свыше 300 заявок, самыми популярными областями являясь энергетика и окружающая среда, сельское хозяйство, сектор ИТК. Заявки поданные в рамках предыдущих раундов находятся в стадии рассмотрения, победители будут проинформированы в ближайшее время.
Дополнительная информация: Думитру Василеску, менеджер проекта, тел.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.
Проект «Инновационное предпринимательство для долгосрочного трудоустройства» имеет своей целью развитие, адаптацию и внедрение новых технологий и методов развития профессиональной карьеры, поиск рабочих мест и продвижение предпринимательского духа в Республике Молдова.
***

Read article

Competiția de granturi

La 23 iunie, 2015 a fost lansată COMPETIȚIA DE GRANTURI pentru întreprinderile mici și mijlocii care aplică inovații în afacerile sale.


La competiția de granturi pot participa întreprinderile micro, mici sau mijlocii, create cu cel puțin doi ani înaintea datei aplicării, care își propun să implementeze inovații în afacerile sale. Suma maximă a grantului este de 8.000 USD, sau 60% din valoarea totală a proiectului, solicitantul acoperind nu mai puțin de 40% din bugetul acestuia. Prin competiția de graturi vor fi finanțate pîna la 100 de proiecte inovatoare. 

Data limită de aplicare (conceptul de proiect): 27 iulie 2015, ora 17.00.

Criteriile de eligibilitate și procedura detaliată de depunere a solicitării sunt disponibile la http://inobiz.md/financial-support/ si/sau http://www.undp.md/tenders/details/1040/. Aplicația se face exclusiv on-line, pe www.inobiz.md.   

Read article