Inovația – ingredientul indispensabil al creșterii economice

pen-idea-bulb-paper

Concursurile de inovații devin tot mai populare atît la nivel global cît și la nivel de piețe locale și companii individuale.

Beneficiile atragerii noilor idei asupra soluționării dilemelor existente sau pentru a lansa noi proiecte, devin tot mai vizibile. Deși inovarea este un mix de cunoștințe, experiență, creativitate și mult noroc, anumite strategii și soluții pot crește considerabil șansele de a cultiva inovare cu costuri minime. Concursurile de inovare sunt una dintre aceste soluții, căci tot mai multe companii realizează că o inovare profitabilă nu necesită neapărat majorarea investițiilor în cercetare și dezvoltare, ci identificarea și fructificarea noilor oportunități de afaceri.

Participarea în concursurile și acordarea de granturi în inovații rezultă în beneficii pentru echipa și angajații companiilor implicate. Aceștia dezvoltă deprinderi noi, aptitudini de analiză și prezentare a proiectelor. În plus, la nivel corporativ, genul de competiții conectează angajați din departamente diferite și asigură o cooperare între diviziuni ce contribuie la formarea unei solidarități profesionale aplicabile și proiectelor ulterioare. Noua ambianță permite evidențierea angajaților cu inițiativă de leader, idei inovatoare, spirit creativ, caracteristici care constituie un important capital profesional pentru orice companie.

În acest context, vom menționa și inițiativele PNUD Moldova care pun un mare accent pe aspectele inovatoare ale afacerilor și proceselor de lucru din orice domeniu. Astfel, au fost lansate multiple granturi și concursuri ce au avut ca scop propulsarea inovațiilor în afaceri pentru o creștere economică locală durabilă.

“Înțelegem că deciziile inovatoare reflectă și un nivel oarecare de risc, pe lîngă recompensele așteptate. Mai contează asemenea factori ca și costurile de oportunitate și reputația companiei, a fondatorului, a brandului… Toți acești factori nu sunt neglijabili, în condițiile unei economii de piață instabile și a unei zone de comfort deja setate. Astfel, obținerea finanțării ideii Dumneavoastră vă permite să experimentați fără a lua în calcul costurile de oportunitate, permitindu-vă să atingeți un nou nivel în activitatea Dumneavoastră economică dacă aveți curajul să încercați soluții noi. O cale nouă presupune provocări, experimente, eșecuri, lecții, reușite și multă dezvoltare personală pentru toată echipa implicată și anume asta vrem să obținem noi pentru cît mai multe întreprinderi din Moldova.“ a declarat Dumitru Vasilescu, Manager Proiect PNUD.

În prezent, sunt deschise 3 competiții (atît individuale cît și colaborative) care fac parte din Schema de Provocări Inovaționale în Moldova (SPIM-2016). Obiectivele de bază ale SPIM sunt:

– Stimularea dezvoltării inovațiilor în cadrul IMM-urilor, asociațiilor locale de afaceri, potențialilor întreprinzători cu idei inovatoare și motivație de expansiune, absolvenților incubatoarelor de afaceri, prin oferirea finanțării pentru produse, servicii și tehnologii noi sau îmbunătățite orientate spre piață cu un potențial mare de comercializare;

– Pilotarea unui mecanism de sprijin al inovațiilor ca un exercițiu de intervenții stipulat în Strategia Natională în domeniul Inovării (2013-2020), oferind o bază pentru amplificarea la nivel de guvern, și, prin urmare, oferind perspective, lecții învățate și cele mai bune practici pentru programele viitoare guvernamentale destinate susținerii inovațiilor.

Dosarele pot fi depuse online AICI

Pentru informații adiționale referitoare la programul de granturi, vă rugăm să contactați pe Dumitru Vasilescu, la (+373) 22 839911, e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org

Citindu-l pe faimosul Steve Jobs – “oamenii care sunt suficient de nebuni să creadă că pot schimba lumea sunt cei ce o și fac”, vă urăm mult succes!

Comments are closed.