LAST CALL- Ultimele zile cînd poţi aplica la programul de granturi 2016 pentru întreprinderile mici și mijlocii inovatoare

Programul Națiunilor Unite anunţă despre apropierea termenului limită de aplicare la programul de granturi 2016 pentru întreprinderile mici și mijlocii ce doresc să aplice inovații în procesele de afaceri. Așteptăm aplicațiile Dumneavoastră pînă pe 3 mai 2016 și reamintim că granturile sunt oferite întreprinderilor mici și mijlocii care au fost fondate cu cel puțin doi ani înaintea datei de aplicare. Suma maximă a grantului este de 8.000 USD, sau 60% din valoarea totală a proiectului, solicitantul acoperind nu mai puțin de 40% din bugetul acestuia.

Ediția precedentă a programului de granturi a primit aplicații de la peste 300 companii, dintre care 63 au obținut finanțarea proiectelor ce utilizau soluții inovatoare în activitatea economică. Companiile participante și cîștigătoare au provenit din diverse domenii de activitate, precum: agricultură, transport, industria prelucrătoare, învăţămînt, producția de energie termică și electrică, ș.a.

“Suntem pe ultima sută de metri în desfășurarea concursului anual de granturi pentru o creștere economică durabilă prin implimentarea noilor inovații. Încurajăm adoptarea practicilor de succes din experiența altor țări și entități economice și sperăm că cît mai mulți agenți economici vor profita de fondurile alocate pentru a propulsa noile inovații pe piața locală. Nu ratați șansa de a vă finanța experimentele în afaceri, permițindu-vă să atingeți un nou nivel în activitatea Dumneavoastră economică.” – Dumitru Vasilescu, Manager Proiect PNUD

Criteriile de eligibilitate, formularul de aplicare și procedura detaliată de depunere a solicitării sunt disponibile AICI

Competiția de granturi este realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea afacerilor inovative pentru o creștere economică locală durabilă”, implementat de către PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Pentru informații adiționale referitoare la programul de granturi, vă rugăm să contactați pe Dumitru Vasilescu, la (+373) 22 839911, e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org

Comments are closed.